HOPE AND GRINDS

Cafe’ Owner : Course

คอร์สเพื่อเริ่มต้นกิจการคาเฟ่ ร้านกาแฟ เพื่อผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการ

ราคาคอร์ส 16,500 บาท

  • ทฤษฎี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาแฟ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ
  • ทฤษฎีของการสกัดกาแฟ (Extraction) เพื่อนำไปใช้ในเมนูต่างๆ
  • การออกแบบบาร์ และเลือกอุปกรณ์ในการใช้งาน เพื่อออกแบบบาร์กาแฟให้เหมาะสมกับการทำงาน
  • ลงมือทำกาแฟ และทดลองชิม พร้อมทบทวนทฤษฎีการสกัดกาแฟเพิ่มเติม เพื่อได้ช็อตกาแฟที่ดีที่สุด
  • สอนเมนูร้อน สอนการทำลาเต้อาร์ท สอนการสตรีมนมเพื่อให้ได้คุณภาพระดับ Café / specialty coffee
  • สอนการคัดเลือกเมล็ดเพื่อนำมาใช้ในร้าน เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และได้กำไรสูงสุด
  • สอนการคำนวณต้นทุนทุกเมนู และการกำหนดทิศทางของร้านเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อผู้ประกอบการ

การสอนแบ่งออกเป็น 3 วัน 4 พาร์ท

2 วันแรกการเรียนจะเป็นไปตาม Course outline ด้านบน

วันสุดท้ายจะเป็นการฝึกและทดลองงานที่ร้านกาแฟ

Contact information

tel : 089-002-6361

fb : hope & grinds


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.